Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT

 

Hernádkak község Önkormányzat 2010. január. 11-én megtartott

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

 

 

1/2010.(I. 26)ÖK. Rendelet

A település szilárd és folyékony hulladékkal

kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv 8.§. /1/ bekezdése valamint A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLII. tv 21.§. /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján módosítja a 22/2002 (XII.03) ÖK. rendeletét.

 

1.§.

 

A 7.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép  

 

A lakossági hulladékszállítási díj mérték mely tartalmazza a településen keletkezett lakossági kommunális hulladék gyűjtését, szállítását, elhelyezését:

 

110-120 L-es szabvány edény esetén: 393.- Ft/ürítés+ÁFA

60 L-es szabvány edény esetén az ürítés díj: 214.-Ft/ürítés/db+ÁFA

A közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák díja: 240.-Ft/db+ÁFA

A megrendelő tulajdonát képző 4m3-es tárolóedények ürítése telefonbejelentés alapján történik. Ezen edények szállítási és elhelyezési díja: 3880.- Ft/m3+ÁFA     

 

 

2.§

 

A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba

 

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2010.január 11.

Szolgáltatások

> Sellő horgásztó
> Pálma Bisztró
> Üzemanyagtöltő állomás
> Posta


Turizmus >>

Sellő horgásztó

Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.
főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum