Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Képviselő-testület határozatainak listája

ADACOMP Mérnöki Tervező és Szolgáltató Bt-vel megbízási szerződés   2010-01-04 1/2010. (I.04.)
Humán Profit Partner Kft-vel megbízási szerződés   2010-01-04 2/2010. (I.04.)
MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft.-vel megbízási szerződés   2010-01-04 3/2010. (I.04.) 
„Egészségház kialakítás Hernádkak községben” pályázat     4/2010. (I.04.) 
"Egészségház kialakítása Hernádkak községben" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása   2010-01-11 5/2010. (I.11.) 
Sajópálfala község csatlakozásának jóváhagyása az ongai székhelyű jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás feladatait ellátó intézményfenntartó társuláshoz   2010-02-04 6/2010. (II.04.)
Közfoglalkoztatási terv   2010-02-04 7/2010. (II.04.) 
Önkormányzati létszámleépítés   2010-02-04 8/2010. (II.04.) 
Munkabérhitel   2010-02-04 9/2010. (II.04.)
Hernádkak község Önkormányzat Mátyás Király Általános Iskola Alapító okirat módosítá   2010-02-25 10/2010. (II.25.)
Sajó-Bodva Völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító okirat módosítás   2010-02-25 11/2010. (II.25.)
KEOP 7.4.3.0 pályázat   2010-02-25 12/2010. (II.25.) 
Szavazatszámláló bizottság tagjainak felülvizsgálata és a Helyi Választási Bizottság tagjai   2010-02-25 13/2010. (II.25.)
Adófizetési kedvezmény   2010-04-06 14/2010.(IV.06.)
2009.évi könyvvizsgálói jelentés     15/2010.(IV.06.)
2009.évi költségvetési gazdálkodás   2010-04-06 16/2010.(IV.06.)
2009.évi belső ellenőrzési jelentés     17/2010.(IV.06.)
Vis Maior támogatás igénylése   2010-05-27 18/2010. (V.27.) 
Vis Maior támogatás igénylése II.   2010-06-24 19/2010. (VI.24.) 
Vis Maior támogatás igénylése III.   2010-06-24 20/2010. (VI.24.) 
Vis Maior támogatás igénylése IV.   2010-06-24 21/2010. (VI.24.) 
Mátyás Király Általános Iskola beszámolója   2010-06-24 22/2010. (VI.24.) 
Mátyás Király Általános Iskola pedagógiai program módosítása   2010-06-24 23/2010. (VI.24.) 
Modul tantárgyak    2010-06-24 24/2010. (VI.24.) 
Igazgatói órakedvezmény    2010-06-24 25/2010. (VI.24.) 
Délutáni iskola    2010-06-24 26/2010. (VI.24.)
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója   2010-06-24 27/2010. (VI.24.)
Napraforgó Napköziotthonos Óvoda beszámolója   2010-06-24 28/2010. (VI.24.)
025/2hrsz-ú ingatlan adásvétele   2010-06-24 29/2010. (VI.24.) 
KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 Hernádkak község árvízvédelmi fejlesztéséhez kapcsolódó üzemeltetési koncepció   2010-06-24 30/2010. (VI.24.)
Belegrádi terület bérbeadása   2010-08-05 31/2010. (VIII.05.) 
Lovasnapok   2010-08-05 32/2010. (VIII.05.) 
Orvosi ügyelet bőcsi központtal   2010-08-05 33/2010.(VIII.05.) 
Sportpálya használata   2010-08-05 34/2010.(VIII.05.) 
Napkollektor kialakítása pályázat benyújtása elvi támogatás   2010-08-05 35/2010.(VIII.05.) 
030/8 hrsz-ú ingatlan adás-vétele   2010-08-05 36/2010.(VIII.05.) 
Megújuló energia biztosítására pályázat   2010-08-19 37/2010. (VIII.19.) 
Ifjúság utca kérelme   2010-08-19 38/2010. (VIII.19.) 
Szennyvízberuházás   2010-08-19 39/2010. (VIII.19.)
Pedagógiai program módosítása   2010-08-19 402010. (VIII.19.) 
Hernádkak község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása   2010-09-15 41/2010. (IX.15.) 
Jövőnkért ma alapítvány TÁMOP-5.1.3-09/2 pályázati felhívása   2010-09-15 42/2010. (IX.15.)
Tájékoztatás Miskolc kistérség munkájáról   2010-09-15 43/2010. (IX.15.)
KEOP-2.1.2/09-2009-0011 pályázatban közbeszerző kiválasztása   2010-09-15 44/2010. (IX.15.)
„Köröm és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP 1.2.0/B pályázata   2010-09-22 45/2010. (IX.22.)
KEOP 1.2.0/B pályázathoz társulási székhely   2010-09-22 46/2010. (IX.22.)
Alpolgármesterek választására szavazatszámláló bizottság választása   2010-10-14 47/2010. (X.14.)
Személyes érintettség bejelentése Rózsa Imre   2010-10-14 48/2010. (X.14.)
Alpolgármester megválasztás Rózsa Imre   2010-10-14 49/2010. (X.14.)
Alpolgármester megválasztás Mátyus László   2010-10-14 50/2010. (X.14.)
Pénzügyi-Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása   2010-10-14 51/2010. (X.14.)
Szociális-Kultúrális és Sportbizottság tagjainak megválasztása   2010-10-14 52/2010. (X.14.)
Ügyrendi és Etikai Bizottság   2010-10-14 53/2010. (X.14.)
Személyes érintettség bejelentése Hajdú János   2010-10-14 54/2010. (X.14.)
Hajdú János polgármester illetményének megállapítása   2010-10-14 55/2010. (X.14.)
Személyes érintettség bejelentése Rózsa Imre   2010-10-14 56/2010. (X.14.)
Alpolgármesterek tiszteletdíja   2010-10-14 57/2010. (X.14.)
Iskolai laptop közbeszerzés   2010-10-14 58/2010. (X.14.)
2010. évi I-III. negyedéves tájékoztatás   2010-11-25 59/2010. (XI.25.)
2011. évi költségvetési koncepció   2010-11-26 60/2010. (XI.25.)
Zöldbeszerzések szabályzat, Esélyegyenlőségi terv, Fenntarthatósági terv   2010-11-27 61/2010. (XI.25.)
KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 pályázathoz kapcsolódó beruházás   2010-11-28 62/2010. (XI.25.)
Általános iskola tanulókert kialakítása   2010-11-29 63/2010. (XI.25.)
Tanyagondnoki állásra pályázat    2010-11-30 64/2010. (XI.25.)
Villamosenergia szállítási szerződés   2010-12-01 65/2010. (XI.25.)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési nyilatkozata   2010-12-02 66/2010. (XI.25.)
2011. évi belső ellenőrzés ütemterve   2010-12-03 67/2010. (XI.25.)
KEOP 1.2.0-B pályázat önerő   2010-12-09 68-2010.(XII.09.)
KEOP 1.2.0-B pályázat fenntartása   2010-12-09 69-2010.(XII.09.)
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken   2010-12-09 70-2010.(XII.09.)
Pavilonok létesítése   2010-12-09 71-2010.(XII.09.)
       
Tanyagondnok választás   2011-01-12 1/2011.(I.12.) 
Titkos szavazás elrendelése   2011-01-12 2/2011.(I.12.) 
Tanyagondnok választásra szavazatszámláló bizottság választása   2011-01-12 3/2011.(I.12.) 
Tanyagondnok választása   2011-01-12 4/2011.(I.12.)
Munkamegosztási megállapodás a Napraforgó Napköziotthonos Óvódával   2011-02-15 5/2011.(II.15.) 
Munkamegosztási megállapodás a Mátyás Király Általános Iskolával   2011-02-15 6/2011.(II.15.) 
Kistérségi belső ellenőrzési stratégia   2011-02-15 7/2011.(II.15.) 
TIOP-1.1.1/07 számú pályázat   2011-02-15 8/2011.(II.15.) 
2011.évi Munkaterv   2011-02-15 9/2011.(II.15.) 
Árvízvédelmi pályázat szempontrendszeré nek kiválasztása   2011-03-03 10/2011.(III.03.) 
Árvízvédelmi pályázat közbeszerzésének bíráló bizottsága   2011-03-03 11/2011.(III.03.) 
Árvízvédelmi pályázatra projektmenedzser kiválasztása   2011-03-03 12/2011.(III.03.) 
Árvízvédelmi pályázathoz kommunikációs feladatokra kiválasztás   2011-03-03 13/2011.(III.03.) 
Árvízvédelmi pályázathoz könyvvizsgáló kiválasztása   2011-03-03 14/2011.(III.03.) 
Szemétszállítási díj beszedése   2011-03-16 15/2011.(III.16.)
Rendőrségi beszámoló   2011-03-24 16/2011.(III.24.) 
Orvosi ügyelet   2011-03-24 17/2011.(III.24.) 
Orvosi ügyelet társulási megállapodás módosítása   2011-03-24 18/2011.(III.24.) 
Árvízvédelmi pályázathoz lőszermentesítésre árajánlat   2011-03-24 19/2011.(III.24.) 
Árvízvédelmi pályázathoz FIDIC mérnökre árajánlat   2011-03-24 20/2011.(III.24.) 
Bírósági ülnök jelölése   2011-03-24 21/2011.(III.24.) 
Családsegítő Szolgálat Társulási megállapodás módosítása   2011-03-24 22/2011.(III.24.) 
KEOP pályázat közbeszerzés   2011-04-14 24_-2011.(IV.14.)
Közbeszerzési terv 2011     25_-2011.(IV.14.)
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 26_-2011.(IV.14.)
2010.évi könyvvizsgálói jelentés     27/2011.(IV.27.)
2010.évi belső ellenőrzési jelentés     28/2011.(IV.27.)
ÖNHIKI-s támogatás benyújtása     29/2011.(IV.27.)
030/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése – határozat módosítása     31/2011.(IV.27.)
Hernádkak község Önkormányzat Mátyás Király Általános Iskola Alapító okirat módosítás     32/2011.(IV.27.)
Hernádkak József Attila utca csapadékvíz elvezetése, árvízkárok helyreállítása 33/2011.(VI.30.)
KEOP-2.1.2/2F/09 pályázat közbeszerzés     34/2011.(VI.30.)
Mátyás Király Általános Iskola 2010/2011-es tanév beszámolója számozatlan
Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 2010/2011 évi beszámolója számozatlan
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója     számozatlan
Igazgatói órakedvezmény      35/2011.(VI.30.)
Cigány kisebbségi önkormányzat beszámolója   számozatlan
Hernádkak Polgárőr Egyesület beszámolója   számozatlan
Stratégiai és gazdasági program     36/2011.(VI.30.)
Hernádkak József Attila utca csapadékvíz elvezetése, árvízkárok helyreállítása 37/2011.(VII.21.)
Dékány Ágnes személyes érintettsége     38/2011.(VII.21.)
Óvodavezető választás módja     39/2011.(VII.21.)
Óvodavezető választás     40/2011.(VII.21.)
Polgármester szabadsága     41/2011.(VII.21.)
Árvízvédelmi közbeszerzés érvényes ajánlatok   42/2011.(VIII.01.)
Árvízvédelmi közbeszerzés érvénytelen ajánlat   43/2011.(VIII.01.)
Árvízvédelmi közbeszerzés nyertes pályázat   44/2011.(VIII.01.
Pályázatíró megbízása     45/2011.(VIII.01.)
Árvízvédelmi töltés építéséhez előfinanszírozás biztosítása 46/2011.(VIII.01.)
Hernádkak község Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadása 47-2011.(IX.16.)
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 48-2011.(IX.15.)
2012.évi költségvetési koncepció     49/2011. (XI.24.)
2011 I-III. negyedévi beszámoló     50/2011. (XI.24.) 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  51/2011.(IX.15.) 
Villamosenergia szolgáltató     52/2011. (XI.24.) 
Bükk-Térségi LEADER Egyesület alapítása    53/2011.(XI.24.) 
2012.évi belső ellenőrzési terv      54/2011.(XI.24.) 
Mátyás Király Általános Iskola Alapító Okirata    55/2011.(XI.24.)
Út-helyreállítási közbeszerzés      56/2011.(IX.15.)
Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása Hernádkak Önkormányzatánál 57/2011.(IX.15.) 
571/10, 571/11, 571/12, 571/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése  58/2011.(XI.24.) 
571/8, 571/9 hrsz-ú ingatlanok értékesítése    59/2011.(XII.06.) 
571/9 - 571/13  hrsz-ú ingatlanok átminősítése    60/2011.(XII.06.) 
fenntartható fejlődési intézkedési terv     61/2011.(XII.06.) 
Arany János pályázat     62/2011.(XII.06.)
Termoment beszámolója     számozatlan
Polgármesteri Hivatal beszámolója     számozatlan
Átruházott hatáskörök beszámolója     számozatlan
behajthatatlan követelések törlése     63/2011.(XII.21.) 
Ongai Intézményfenntartói Társulási megállapodás módosítása 64/2011.(XII.21.) 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 65/2011.(XII.21.) 
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása 66/2011.(XII.21.)
A KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0002 beruházáshoz szivattyúbeszerzés 67/2011.(XII.21.) 
Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése   68/2011.(XII.21.) 
Szolgáltatások

Sellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum