Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Hernádkak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2013. (IX.12.) sz. határozata

Hernádkak Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

57/2013. (IX.12.) sz. határozata

Hernádkak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 29.§-ára hivatkozva a partnerségi egyeztetésről az alábbi határozatot alkotja:

 

(1)  Az egyeztetési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet szerinti államigazgatási szerveket vonja be, az egyeztetők körét tovább bővíti az alábbi társadalmi és civil szervezetekkel, valamint az igazgatási határral szomszédos településekkel:

a.       Állami Főépítész

b.      Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

c.       Nemzeti Park Igazgatóság

d.      Nemzeti Környezetügyi Intézet

e.       Országos Vízügyi Főigazgatóság

f.        Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság

g.       Megyei Kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási Szerve

h.      Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, és Hajózási Hivatala

i.         Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

j.         Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

k.       Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

l.         Járási Hivatal Építésügyi és Örökségi Hivatala

m.    egyei Kormányhivatal Földhivatala

n.      Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgtósága

o.      Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága

p.      Honvédelmi Minisztérium

q.      Megyei Rendőr-főkapitányság

r.       Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapitányság

s.       Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

 

(2)  A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat és véleményeket elektronikus módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani.

 

(3)  Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket táblázatban kell összesíteni, elektronikus módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani és a Képviselőtestület által elfogadott indokolással kell ellátni.

 

(4)  A településrendezési eszközök módosításának nyilvánosságára vonatkozóan a polgármesteri hivatal épületében, a helyben szokásos módon a faliújságon történő kifüggesztéssel kell biztosítani a lakosság tájékoztatására az alábbiak szerint:

a)     a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ szerinti ún. előzetes tájékoztatási szakasz során az előzetes véleménykérő anyag dokumentumát legalább 8 naptári napra,

b)     a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti ún. végső szakmai véleményezési szakasz során a végső szakmai véleményezésre megküldött dokumentációt legalább 15 naptári napra.

 (5)  A tájékoztatásról és a beérkezett észrevételekről, javaslatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, és az előterjesztési anyaghoz kell csatolni.

 

 

k.m.f

 

 

 

                                                                                            Jenei Lászlóné jegyző távollétében

                                                                                            és meghatalmazásával:

 

                                                                                                                          

                Hajdú János sk                                                          Huszárné Major Zsuzsanna sk

                  Polgármester                                                                             aljegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2013. szeptember 12.

Szolgáltatások

Sellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum