Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselőtestülete

Jegyzőkönyvi kivonat

Hernádkak község Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
5/2003. (III. 01.) ÖK. Rendelet

ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓ FIATAL HÁZASOK TÁMOGATÁSÁRÓL

Az önkormányzat képviselő-testülete a 12 /2001. (I.31.) Korm. sz. rendelet 23. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
Az e rendeletben foglalt feltételek alapján önkormányzati támogatás vehető igénybe lakás építésére.

2.§.
(1) A támogatást igényelhetik azok a fiatal 35 év alatti házaspárok, akik
a.) Hernádkak községben kívánnak családi házat építeni
b.) a lakás használatba-vételi engedéllyel nem rendelkezik, illetve a lakás használatba-vételi engedélye a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül emelkedett jogerőre.
c.) saját jogon önálló lakásuk még nem volt.
(2) Lakás építéséhez támogatás akkor igényelhető ha sem a kérelmezőnek, sem házastársának lakástulajdona még nem volt - kivéve, ha sem a kérelmező, vagy házastársa a lakástulajdonhoz öröklés útján jutott és az ingatlan haszonélvezettei terhelt, valamint a haszonélvező lakja a lakást.
(3) A rendelet alkalmazásában fiatal 35 év alatti a házaspár, ha a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét.

3.§.
(1) A támogatás formája, egyösszegű vissza nem térítendő támogatás.
(2) A támogatás mértéke családonként 50.000 Ft

4.§.
A támogatás odaítélésénél a család jövedelmi viszonyai, életvitele az állami lakásépítési kedvezmény mértéke a jogosultság megállapításakor mérlegelhető.

5.§.
(1) A támogatást a Polgármesteri Hivatalba benyújtott kérelemmel lehet igényelni.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
- az építési engedélyt, vagy
- az építési telek három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját
- jövedelemigazolást (a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó átlagkeresetről)
- nyilatkozatot a 2.§. (2) bekezdésben foglaltakra.
(3) A kérelmet folyamatosan legkésőbb minden év november 30-ig tehet benyújtani.
(4) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület folyamatosan dönt.
(5) A támogatás kifizetésére a képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül kerül sor.
(6) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba egyidejűleg a 7/1997. (VII. 01.) Ö.K. Rendelet hatályát veszti.
A folyamatban lévő ügyekben e rendelet előírásait kell alkalmazni.

k.m.f.

Huszárné Major Zsuzsanna sk. 
jegyző 

Juhász Sándor sk.
polgármester

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül:
Gilányi Zsoltné
előadó

Hernádkak, 2003. 03. 12.

Szolgáltatások

Sellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum