Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Hernádkak község Önkormányzata

Képviselö-testülete

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT


Hernádkak község Önkormányzat 2008. december. 11-én megtartott

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

 

16/2008.(XII.26.). ÖK. Rendelet

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv 16.§. /1/ bekezdés alapján, figyelemmel az ötv. 80.§. –ában foglaltakra módosítja 6/2004.(VI.17.) ÖK. Rendeletet

 

1.§.

A 9.§. /1/ bekezdés az alábbiak szerint módosul

 

1.000.000. Ft egyedi érték feletti önkormányzati vagyont értékesíteni, kezelés adni, illetve a     használati jogát átengedni csak nyilvános ( indokolt esetben zártkörű)   versenytárgyalás útján lehet. Kivétel ez alól, ha kizárólagos szolgáltatási jogkörrel felruházott szolgáltatónak, illetve közszolgáltató szervezetnek a szolgáltatás nyújtása céljából adja át, vagy értékesíti.”    

 

2.§.

A 9.§. /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul és az eddigi /4/ bekezdés /5/ bekezdésre változik

 

/4/ Építési telkek értékesítése esetén, amennyiben az építési telek ár nem haladja meg a 3.000.000 Ft –ot nem kell nyilvános versenytárgyalást tartani és árajánlat sem szükséges

 

3.§.

A rendelet a kihirdetés napján lép életbe és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

 

 

k.m.f

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2008. december 16

Szolgáltatások

> Sellő horgásztó
> Pálma Bisztró
> Üzemanyagtöltő állomás
> Posta


Turizmus >>

Sellő horgásztó

Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.
főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum